I. PLATBY:

1. Internetový obchod ekorok.sk ponúka tieto druhy platieb:

- Platby platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro vykonaných spoločnosťou eCard S.A. Províziu za vykonávanie platieb hradí obchod.

- Prostredníctvom systému PayPal, províziu za platbu platí zákazník.

II. DODÁVKA

1. Zakúpený tovar dodávame na celom území prostredníctvom kuriérskejspoločnosti GSL alebo inej spoločnosti v súlade s tarifnými poplatky uvedenými na stránkach obchodu.

- základná cena je 6,99 Euro

- cena za balík 2-30 kg je základná cena + 22,21 Euro

- každé ďalšie násobky 30 kg sú dodatočných 14,60 Euro.

2. Zakúpený tovar bude dodaný na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Zákazník je povinný informovať obchod o akýchkoľvek zmenách ovplyvňujúcich vykonávanie dohody, najmä zmeny informácií o adrese, nevyhnutných pre dodanie balíkov, ako aj zmeny v kontaktnej e-mailovej adrese a telefónnom čísle s rizikom doručovania listov alebo e-mailov zaslaných na adresy, ktoré nie sú aktualizované .

3. V súvislosti s poistením zásielok, skontrolujte, prosím, obsah balíka v prítomnosti kuriéra podmienečne V DEŇ JEHO DORUČENÍ. V prípade akéhokoľvek poškodenia, prosím, spíšte protokol škody, na ktorom náleží vybrať ako bol balík zabalený (nálepka s poznámkou krehké, hore, dva kartóny, deliče z lepenky alebo bublinkovej fólie) na základe ktorého budeme požadovať náhradu od prepravce.

Balík prosím vyzdvihnite, odfoťte poškodené časti a spolu s protokolom o poškodení nám IHNEĎ odošlite na e-mail

info@ekorok.sk, na tomto základe Vám budú zaslané všetky prvky, ktoré boli poškodené.

Ak kuriér z nejakého dôvodu nebude súhlasiť s overením, alebo nebude chcieť čakať, až sa obsah skontroluje, prosím, neváhajte a zapíšte si jeho priezvisko a číslo a o tejto skutočnosti nás informujte.

V PRÍPADE, ŽE NEBUDÚ DODRŽANÉ PODMIENKI, O KTORÝCH JE REČ VYŠŠIE, NEBUDE REKLAMÁCIA VYBAVENÁ A NÁKLADY NA NOVÉ DIELY A PREPRAVNÉ NÁKLADY BUDÚ HRADENÉ ZÁKAZNÍKOM.

4. Po potvrdení o prevzatí tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo a všetky riziká spojené s vlastníctvom a užívaním, a najmä riziko straty alebo poškodenia.

5. Termín dodávky je do 3 pracovných dní. Obchod si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania z dôvodov, ktoré sú mimo našu kontrolu. Pokiaľ si zákazník objedná tovar, ktorý zostavuje v rôznych časoch, doba trvania zmluvy je predĺžená až do prijatia konečného poradia pre daný výrobok.Všetky zásielky sú starostlivo zabalené a poistená proti škodám a strate.

V. VRÁTENIE TOVARU

1. Objednaný tovar v našom obchode môžete zrušiť bez udania dôvodu do 10 dní odo dňa doručenia. Tovar bude prijímané iba vtedy, keď ho zákazník odošle v originálnom balení, s kompletným obsahom a výrobok nebude poškodený a nebude niesť žiadne stopy používania.

2. K vrátenej zásielke musí byť priložené pôvodné vyhlásenia o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Vyhlásenie musí byť sprevádzané originálnym dokumentom o kúpe (pokladničný doklad alebo faktúra). Ak dokument nebude priložený, vácení nebude akceptované. Zákazník musí tiež poskytnúť presné údaje o kupujúcom, spolu s číslom bankového účtu, na ktorý majú byť pripísané peniaze.

3. Ak bolo k zakúpenému tovaru pridaný tovar zadarmo, musí ho kupujúci vrátiť spolu s zakúpeným tovarom.

4. Obchod garantuje vrátenie hodnoty výrobku.

5. Náhrady budú prevedené na účet do 10 pracovných dní. Ak sa platba vykonala kreditnou kartou, čiastka bude vrátená na číslo účtu karty.

6. Náklady na dopravu sa nevracia.

7. Vrátenie tovaru prebieha len na úkor zákazníka.

8. Zákazník sa zaväzuje k ochrane tovaru pred poškodením pri transporte.Obchod neprijíma vrátenej zásielky na dobierku.

 

VI. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1. Na všetok tovar dostupné v obchode sa vzťahuje záruka výrobcu.

2. Zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho fungovania používaných výrobkov v súlade s pokynmi výrobcu je obmedzená, pokiaľ ide o záruku danú výrobcom alebo distribútorom výrobku.

3. Používajte len produkty uvedené v tomto návode, obchod nesmie byť v žiadnom prípade zodpovedný akejkoľvek osobe za škody zvláštne, nepriame alebo následné vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania našich výrobkov.

4. Záručná doba pre každý výrobok je uvedená v jeho popise na webových stránkach obchodu alebo sú pripojené k záručnej karte výrobku. Podrobné podmienky záruky sú špecifikované na záručnom liste vystaveným ručiteľom. V prípade, že v krabici nenájde záručný list, svoju funkciu v plnom rozsahu, v súlade so zákonom, plní doklad o kúpe - potvrdenka alebo faktúra DPH.

5. V prípade, že bola detekovaná nezhody tovaru so zmluvou, Kupujúci má právo na vrátenie tovaru. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predajcu doložením podrobného popisu nezhody. Kupujúci má právo oznámiť nesúlad so zmluvou do 14 dní odo dňa doručenia. Neskôr jeho právo zaniká.

6. Nebude braný ohľad na žiadne sťažnosti chybne uskutočnených transakcií vyplývajúcich z neznalosti alebo nedodržania predpisov.

7. Kupujúci skladá prípadné reklamácie zahŕňajúce chyby plynúce z príčin spojených z zakúpeným tovarom, ktorý je predmetom jeho súlade so zásadami správneho používania tovaru uvedeného v formulári záručného listu a návodu na montáž a použitie. Pokiaľ sa sťažnosť týka tovaru poškodeného počas prepravy, je potrebné s kuriérom spísať spísať protokol o poškodení. Reklamáciu je možné podať elektronickou poštou na adresu info@ekorok.sk.

8. Vrátený tovar musí mať originálny obal a musí zahŕňať všetky prvky. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe.