Zásady ochrany osobných údajov

Od 25. mája 2018 bolo prijaté nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (tzv. RODO) o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov ao slobodnom pohyb takýchto údajov.

Podľa čl. 13 párov 1 a par 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (vestník L 119 z 04/05/2016), informujem, že:

1) Správcom vašich osobných údajov je Korex International sp. z o.o. so sídlom 26-600 Radom, ul. Staromiejska 10A;

2) Vaše osobné údaje budú spracované na účely vykonania kúpnej zmluvy (vykonanie objednávky) alebo na prijatie vašej žiadosti o akcie pred uzavretím kúpnej zmluvy. (Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016).

3) príjemcom vašich osobných údajov budú kuriérne / prepravné spoločnosti vykonávajúce na požiadanie správcu dopravné služby potrebné na plnenie kúpnej zmluvy;

4) Vaše osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, kým je potrebné vykonať zmluvu o predaji a po uplynutí tejto lehoty päť rokov od okamihu obmedzenia nárokov správcu údajov a vo vzťahu k nemu (od počítania od začiatok roka nasledujúceho po fiškálnom roku), v ktorom došlo k obmedzeniu). (Právny základ: článok 5 ods. 1 písm. E) nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, článok 74 ods. 2 bod 4 a odsek 3 zákona z 29. septembra 1994 o účtovníctve).

5) máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo na námietku voči ich spracovaniu;

6) máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016;

7) zadanie Vašich osobných údajov je podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ste povinný ich poskytnúť a dôsledkom neposkytnutia osobných údajov bude neschopnosť uzatvoriť a vykonať kúpnu zmluvu správcom.

Ak máte akékoľvek otázky, zostávame Vám k dispozícii.

* Korex International sp. z o.o. nie je zodpovedný za dodacie lehoty kuriérnymi spoločnosťami. Ak si prajete objednať zásielku s konkrétnym dňom doručenia, napíšte do e-mailu - požiadame kurýra o cenovú ponuku pre vašu službu.

Súbory so súbormi cookies

Webové stránky automaticky nezhromažďujú žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých vo súboroch cookie.

Súbory cookie sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa webových stránok a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia používateľa webových stránok a pristupuje k nim, je prevádzkovateľ internetovej stránky Korex international sp. z o.o. so sídlom na ul. Staromieľská 10A, 26-600 Radom

Súbory cookie sa používajú na:

a) vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

b) udržiavanie relácie používateľa webových stránok (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadať svoje prihlasovacie meno a heslo na každú podstránku webovej stránky;

Webová lokalita používa dva základné typy súborov cookie: cookies relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa až po odhlásení, opustenie webových stránok alebo vypnutie softvéru (webový prehliadač). Perzistentné súbory cookie sú uložené v zariadení používateľa na čas určený v parametroch súboru súborov cookie alebo dovtedy, kým ich používateľ odstráni.

Webová lokalita používa nasledujúce typy súborov cookie:

a) "nevyhnutné" súbory cookie, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných na webových stránkach, napr. autentifikačné súbory cookie používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu na webových stránkach;

b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania totožnosti na webových stránkach;

c) cookies "efficiencye" umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok;

d) "funkčné" súbory cookie, ktoré umožňujú "pamätať" nastavenia vybrané užívateľom a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. z hľadiska jazyka alebo oblasti pôvodu používateľa, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky atď. ;

V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje v predvolenom nastavení uložiť súbory cookie do zariadenia používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby zablokovali automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača, alebo ich informovali o každej položke užívateľa webových stránok v zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookie nájdete v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

 

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenia týkajúce sa používania súborov cookie môžu mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa webových stránok môžu používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webových stránok.